Archive for August, 2009

FPV equipment review and methods

FPV – trumpinys nuo First Person View. RC modeliavimo srityje tai reiškia galimybę matyti vaizdą iš modelio. Tai gali būti bet kas, mašina, lėktuvas, povandeninis laivas. Bet kas, kas gali sutalpinti vaizdo įrangą.

FPV stands for First Person View. In RC modeling it means posibility to see from the model point of view. It can be anything: car, plane, submarine. Anything where video equipment can be fitted.

OSD example

Šiame straipsnyje bandysiu apžvelgti kokios įrangos reikia norint tai realizuoti. Yra keletas variantų kaip tai galima atlikti:

In this article I’ll try to review what equipment do you need for FPV. There are few ways to do that:

READ MORE