Archive for February, 2010

Winter colorless flight (updated)

Norėjau pafilmuoti Varėnos miškus, bet per pirmajį pakilimą fotoaparatas įsmigo į sniegą ir nepavyko gerai nuvalyti objektyvo. Taigi video kokybe nekokia.

I wanted to capture forest in the winter, but during first flight the plane has smashed into the snow, and I was unable to clean out the camera lenses. This is why picture is not clear.


YouTube Direkt

Ir dar vienas video iš Trakų oro šventės. Neskridau nei toli nei aukštai, kad netrukdyti šventės dalyviams, aplinkui nemažai parasparnių ir įvairaus plauko lėktuvėlių. Taip pat trumpas paskridimas virš Elektrėnų ežero.

One more video from the Trakai Air Festival 2010. I didn’t flight far, because I didn’t want to interfere with paragliders. Also, there is short flight above the lake of Elektrėnai.


YouTube Direkt