New personal record – 1 km

Pagaliau pavyko pasiekti 1 km atstumą ;) . Nors valdymas buvo gan nepatikimas ir beveik dingo 2 kartus, video ryšys neblogas. Šiam skrydžiui naudojau diversity imtuvą (3 dBi dipolis ir 11 dB biquad antena). Labai tikėtina, kad trukdžiai vyko dėl apačioj esančių aukštos įtampos linijų. Reikės pabandyti pakartoti panašų skrydį toli nuo trukdžių šaltinių.
Finally I’ve reached 1km distance ;) . Even RC control was poor, and almost gone 2 times, video downlink was good. This flight I’ve been using diversity receiver with 3dBi dipole and 11 dB biquad antenna. Very likely that RF interference was cause by high voltage power lines beneath. I must repeat such flight far away from RF noises.


YouTube Direkt

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

You must be logged in to post a comment.