Archive for November, 2010

Kaip išsilaikyti radio mėgėjo egzaminą ir legaliai skraidyti su 1.2 GHz video siųstuvu

Apribojimai
Kadangi FPV skrydžiams reikalingas video siųstuvas RC mėgėjai renkasi iš esamų rinkoje analoginių video siųstuvų. Pasirinkimas nemažas, tačiau transliuojami dažniai paprastai būna šie: 900 MHz, 1.2-1.3GHz, 2.4 GHz ar 5.8 GHz. Kai kuriose šalyse galima naudoti tik tam tikrus diapazonus. Pavyzdžiui Europoje yra draudžiamas 900 MHz dažnis, nes jis naudojamas GSM sistemose. Lietuvoje 2 diapazonai patenka į dažnių nereikalaujančių specialaus leidimo, t.y. 2.4 ir 5.8 GHz. Tai vadinamasis ISM dažnis.

Tačiau nors leidimo šiem dažniams ir nereikia, yra ribojama galia kurią gali spinduliuoti siųstuvas. 2.4 GHz skaitmeninei moduliacijai leidžiamas 100mW spinduliuotė, kai tuo tarpu analoginiam video leidžiami tiktai 10mW. 5.8Ghz ruože atitinkamai 25 mW. Kas yra bandę tokius galingumus, pastebėjo, kad realus jų panaudojimas galimas tiktai 100-200 m ribose. Bendru atveju tolimiems skrydžiams tokios galios neužtenka. READ MORE